Kuusi syytä valita avoimen lähdekoodin ERP

Voiko avoin lähdekoodi toimia yritysjärjestelmissä?

Veikko Väätäjä

 

Miksi valitsisit avoimen lähdekoodin yritysjärjestelmän? Avoimuudesta on yllättävän monia hyötyjä. Tässä niistä kuusi. Ehkä joku niistä saa myös sinut kiinnostumaan avoimista yritysjärjestelmistä.

Avointa joka puolella

Avoin lähdekoodi on jo käytössä lähes kaikkialla. Verkkosivut pyörivät avoimella WordPressillä, puhelimessa on avoimeen Linuxiin perustuva Android ja big data murskaantuu avoimella Hadoopilla. Yritysjärjestelmät ovat kuitenkin vielä yleensä suljettuja ratkaisuja. Yritysjärjestelmillä tarkoitan tässä yrityksen toiminnanohjausta (ERP), asiakkuudenhallintaa (CRM) ja muita yrityksen ydinliiketoiminnan hoitamiseen tarkoitettuja ratkaisuja.

Katsotaan hiukan tarkemmin, mitä hyötyjä avoimella lähdekoodilla toteutetusta yritysjärjestelmästä olisi yritykselle.

1. Avoimet rajapinnat

Avoimet rajapinnat mahdollistavat tehokkaat liittymät järjestelmien välillä. Integraatio aiheuttaa yleensä ison kustannuksen ja hidasteen järjestelmän käyttöönotossa. Avoimet rajapinnat vähentävät integraatioon kuluvaa työtä ja rahaa.

Myös suljetuissa järjestelmissä voi olla hyvät rajapinnat, mutta niiden käyttö on sidottu toimittajan haluun antaa ne käyttöön. Esimerkkinä oma kokemukseni suljetun järjestelmän rajapinnan käytöstä asiakasprojektissa on, että toimittaja tarjosi heidän verkkokaupparatkaisua tai vaihtoehtoisesti rajapinnan avaamista kolmannen osapuolen verkkokaupparatkaisun integroimiseen. Näiden vaihtoehtojen hinta oli täysin sama, vaikka rajapinta ei sisältänyt mitään muuta kuin pääsyn tietokantaan. Suljetun järjestelmän toimittaja pystyi tällä tavalla estämään asiakasta hankkimasta hänelle sopivinta verkkokauppaa. Avoimien rajapintojen avulla tällaista tilannetta ei pääse syntymään.

Syy 1: Avoimet rajapinnat mahdollistavat tehokkaan integraation järjestelmien välillä.

2. Toimittajariippumattomuus

Avoimen lähdekoodin ratkaisuissa et sido itseäsi yhteen toimittajaan. Voit valita jopa eri vaiheisiin tai järjestelmän osiin parhaiten sopivat toimittajat. Esimerkiksi käyttöönoton voi hoitaa eri toimittaja kuin tuen ja ylläpidon, tai myynnin ja asiakkuudenhallinnan osuudet voi ottaa käyttöön eri toimittaja kuin varaston ja ostoprosessin. Tämä on erikoistumista ja yhteistoimintaa parhaimmillaan.

Toimittajariippumattomuus tarkoittaa myös, että jos toimittajalla ei riitä palveluhalukkuutta, niin voit vaihtaa toiseen toimittajaan. Avointen lisenssiehtojen takia alkuperäinen toimittajan on hankala estää sinua vaihtamasta toimittajaa. Tämä motivoi toimittajaa palvelemaan paremmin ja säilyttää asiakkaalla valinnanvapauden.

Toimittajariippumattomuutta on myös se, että voit valita "toimittajaksi" talon omat resurssit. Avoimen lähdekoodin järjestelmillä voit hyödyntää talossa olevia it- tai liiketoimintaresursseja. Voit sopia toimittajien kanssa vapaasti minkä osuuden toimittaja tekee ja minkä osan sinä asiakkaana teet.

Syy 2: Toimittajariippumattomuus parantaa palvelua, lisää kilpailua ja mahdollistaa sopivien toimittajien valinnan.

3. IoT

Miten ihmeessä muotitermi IoT voidaan sotkea tähänkin aiheeseen!? Helposti: avoimuus mahdollistaa IoT:n ja muun innovatiivisen käytön.

IoT-hanke toteutetaan yleensä erillisenä tai integroituna, eli: 

  1. Tehdään erillinen IoT-projekti, joka on irrallaan yrityksen vanhasta toiminnasta, jotta se ei sotke olemassa olevaa liiketoimintaa.

  2. Kytketään heti IoT osaksi nykyistä liiketoimintaa, jotta nykyinen toiminta saadaan laajenemaan.

Näistä ensimmäinen vaihtoehto on selkeästi yleisempi eli IoT-kokeilu aloitetaan erillisenä "projektina". Haaste tässä vaihtoehdossa on, että IoT jää helposti irralliseksi asiaksi. Sen integrointi nykyiseen liiketoimintaan jälkikäteen on hankalaa. Toinen vaihtoehto mahdollistaa IoT-hankkeen integroinnin alusta saakka osaksi muuta liiketoimintaa.  

Jos sinulla on avoimen lähdekoodin ratkaisu yritysjärjestelmänä, on IoT-projektin helppo integroitua nykyiseen toimintaan avoimien rajapintojen ja avoimen kehityksen avulla. Esimerkiksi IoT:n taustajärjestelmänä voi käyttää yritysjärjestelmää, jolloin vaikkapa IoT-laitteet saadaan järjestelmässä kytkettyä suoraan asiakkaisiin, laskutukseen tai sopimuksiin. Erillisessä IoT-järjestelmässä jouduttaisiin miettimään miten IoT-järjestelmästä saadaan tieto asiakkaista, impulssi laskutuksesta tai kytkentä asiakassopimuksiin.

Parhaimmillaan avoin yritysjärjestelmä nopeuttaa IoT-projektia huomattavasti, kun sitä voi käyttää valmista taustajärjestelmää liiketoiminta-asioiden hallintaan ilman, että keksitään ja koodataan näitä uudestaan.

IoT:n lisäksi myös tulevat uudet hypet sopivat todennäköisesti yhteen avoimien järjestelmien kanssa. Mikä mahtaa olla seuraava hype?

Syy 3: Avoimuus mahdollistaa innovoinnin esimerkiksi rakennettaessa IoT-ratkaisuja liiketoimintaan.

4. Alan parhaat käytännöt

Parhaat käytännöt eli "Best Practices" auttavat sinua tekemään tehokkaasti yleisesti yritystoiminnassa tai sinun toimialalla tehtäviä asioita. Avoimen lähdekoodin järjestelmät ovat usein globaalisti käytössä isolla käyttäjämäärällä ja siihen on tehty hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin ja toimialoihin jo valmiita ratkaisuja. Voit valita niistä sinun toimintaan parhaiten sopivat.

Parhaat käytännöt sopivat toimintatavaksi, kun haet kustannustehokkuutta ja laatua. Laatujärjestelmät, esimerkiksi ISO-9000 ja ISO-14001, ovat hyviä esimerkkejä parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamisesta organisaatiossa. Parhaat käytännöt eivät kuitenkaan sovellu, jos haluat erottautua tai hakea kilpailuetua. Oman kilpailuedun löytämisestä seuraavassa kohdassa.

Syy 4: Saat alan parhaat käytännöt käyttöösi.

5. Oma kilpailuetu

Ehkä suurin hyöty avoimessa lähdekoodissa tulee siitä, että sen kanssa sinä pystyt muokkaamaan ratkaisun juuri oman tarpeen mukaiseksi. Siis sellaiseksi, että se tuo sinulle selkeää kilpailuetua.

Alan parhaat käytännöt ovat mukava juttu, mutta niiden avulla ei pysty saavuttamaan kilpailuetua. Menestyvän yrityksen kaava on, että löydät oman kilpailuetua tuovan osan toiminnasta ja virität sen erottamaan sinut kilpailijoista. Tämä voi olla esimerkiksi paras asiakaspalvelu, nopeimmat toimitukset, laajin tuotevalikoima tai ammattitaitoisimmat konsultit. Kaikissa näissä voi yritysjärjestelmä auttaa kilpailuedun luomisessa.

Kilpailuetu erottaa sinut asiakkaiden silmissä muista toimijoista. Kun kilpailuetu on kunnossa, voit tehdä loput asiat alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Esimerkiksi siis varastonhallintaan tai webbisivuihin riittää alan paras käytäntö, jos näet että sinun kilpailuetu tulee jostain muusta asiasta.

Syy 5: Tee itsellesi kilpailuetu juuri sinulle sopivalla ja naapureita paremmalla yritysjärjestelmällä. 

6. Hankintahinta

Avoimen lähdekoodin järjestelmässä lisenssihinta on 0 euroa. Tämä alentaa järjestelmän hankintahintaa. Avoimen lähdekoodin järjestelmä ei silti ole ilmainen. Käyttöönottoon tarvitset edelleen palvelimet, tukipalvelut, ylläpidon, käyttöönottotyöt ja muut lisäpalvelut aivan niin kuin suljettuihin järjestelmiinkin.

 Syy 6: Avoimen lähdekoodin yritysjärjestelmä on edullisempi hankkia.

Onko sinulla muita syitä?

Syitä avoimen lähdekoodin ja avoimien järjestelmien käytölle voi olla myös muita. Onko sinulla joku muu hyvä syy avoimen lähdekoodin käyttöön? Minua kiinnostaa kuulla sinun perustelut.

Kerro myös perusteluja suljettujen järjestelmien käytölle. Ne ovat niin yleisiä että pakko niiden käytölle on joku hyvä syy olla.

Kiinnostaako Odoo avoimena yritysjärjestelmänä?

Autan sinua selvittämään sopisiko Odoo sinun tarpeeseen yritysjärjestelmäksi. Ota yhteyttä minuun sähköpostilla veikko@unkkuri.com ja käydään läpi sinun tarve. Lopputuloksena tiedät olisiko Odoo tai joku muu avoin ratkaisu sopiva tarpeeseesi.  


Lisätietoa avoimen lähdekoodin mahdollisuuksista löydät täältä:Veikko Väätäjä
Puhelin 0401683133
veikko@unkkuri.com